ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC CHUẨN NHẬT BẢN
PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ
THÔNG TIN XÉT TUYỂN
Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc
Ngành xét tuyển (*)
Khu vực (*)
Đối tượng (nếu có)
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc
Họ và tên (*)
Ngày / tháng / năm sinh (*)
Giới tính (*)
Nam Nữ
Lớp (*)
Trường(*)
Tỉnh / Thành phố(*)
Số điện thoại (*)
Email
Facebook
(Địa chỉ URL trang Facebook cá nhân
hoặc số điện thoại/email đã đăng ký với Facebook)
Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển (*)
Vui lòng kiểm tra thông tin và nhập lại khi có thông báo lỗi

Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu hỗ trợ vui lòng liên hệ
Phòng Đào tạo
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN
Địa chỉ: 103 Nguyễn Sinh Cung, Cửa Lò, Vinh, Nghệ An
02383 956 616 | 0947 08 22 33 | 0969 199 722
tuyensinh@vxut.edu.vn