ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC CHUẨN NHẬT BẢN
PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ
THÔNG TIN XÉT TUYỂN
Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc
Ngành xét tuyển (*)
Khu vực (*)
Đối tượng (nếu có)
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc
Họ và tên (*)
Ngày / tháng / năm sinh (*)
Giới tính (*)
Nam Nữ
Lớp (*)
Trường(*)
Tỉnh / Thành phố(*)
Số điện thoại (*)
Email
Facebook
(Địa chỉ URL trang Facebook cá nhân
hoặc số điện thoại/email đã đăng ký với Facebook)
Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển (*)
Vui lòng kiểm tra thông tin và nhập lại khi có thông báo lỗi

Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu hỗ trợ vui lòng liên hệ
Trung tâm Truyền thông & Tuyển sinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN
Địa chỉ: Km 02, Đại lộ Lê-nin, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An
02383 956 573 | 0947 08 22 33 | 0969 199 722
tuyensinh@vxut.edu.vn